Κάντε ΔΩΡΕΑΝ 7 μέρες μαθήματα και θα λάβετε εκτίμηση του επιπέδου σας ως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ( μέχρι C2) και παιδαγωγική κατεύθυνση ως προς τα δυνατά σας και αδύνατα σημεία

Online μαθήματα

Αγγλικών

Online μαθήματα

Ισπανικών

Online μαθήματα

Γερμανικών

Online μαθήματα

Γαλλικών

Online μαθήματα

Ιταλικών