Προσδιορισμός επιπέδου αρχής

Οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν οποιοδήποτε μάθημα, χωρίς δέσμευση αγοράς. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εξατομικευμένων μαθημάτων, παρέχεται συνεχής αξιολόγηση επιπέδου, όπως και τελική στο πέρας της εκπαίδευσης. Οι μαθητές λαμβάνουν μια αρχική παιδαγωγική αξιολόγηση του επιπέδου τους με τη μορφή μιας εξατομικευμένης επισήμανσης των δυνατών σημείων, των αδυναμιών όπως και των τομέων που συστήνεται να προσέξουν και να επανεξετάσουν.

Εξατομικευμένη αναφορά μάθησης

Στο τέλος της εκπαίδευσης, κάθε χρήστης λαμβάνει εξατομικευμένη αναφορά προόδου με σχετικά στατιστικά στοιχεία, όπως και το επίπεδο ως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, την πρόοδο, τη συμμετοχή, τον χρόνο εκπαίδευσης.

Δημιουργία υβριδικών προσφορών

Ενισχύστε την επικοινωνία μαθητή-δασκάλου δημιουργώντας υβριδικές προσφορές με ενισχυμένη διδασκαλία  gymglish. Όπως: αξιολόγηση επιπέδου, προετοιμασία/ συνδυασμός gymglish με μαθήματα διά ζώσης, ανεστραμμένη τάξη…

Πάνω από 500 συνεργαζόμενα Σχολεία ξένων γλωσσών

160 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Σχολεία

Πάνω από 100 συνεργαζόμενα Ινστιτούτα & Alliances Françaises

Συναρπαστικά, διασκεδαστικά, προσωποποιημένα και οικονομικά on line μαθήματα ξένων γλωσσών για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Online μαθήματα Αγγλικών
Online μαθήματα Γαλλικών
Online μαθήματα Ισπανικών
Online μαθήματα Γερμανικών
Online μαθήματα Ιταλικών

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Θα είμαστε ευτυχείς να σας να σας εξυπηρετήσουμε, χωρίς να έχετε καμία δέσμευση!

Μιλήστε μας

210 3617811-12

Γράψτε μας

Βρείτε μας

Αμερικής 15 Αθήνα – Τ.Κ 106 72

Ενδεικτικά Πελάτες