Τα ξενόγλωσσα μαθήματα για επιχειρήσεις

Δοκιμάστε δωρεάν τα μαθήματα των γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Αξιολογήστε το επίπεδο της ομάδας που θέλετε να εκπαιδεύσετε, προσδιορίστε τις απαιτήσεις και το στόχο, θεωρείστε τη πρόταση και τα οφέλη της Μικτής Μάθησης ( BLENDED).

Προσδιορισμός του επιπέδου αρχής και λήξης εκπαίδευσης

Στα πρώτα (5~10) μαθήματα, οι μαθητές θα λάβουν μια ατομική αρχική παιδαγωγική αξιολόγηση του επιπέδου τους , με επισήμανση  των δυνατών και αδύνατων σημείων  όπως και των τομέων όπου πρέπει να επανεξετάσουν. Στο τέλος της εκπαίδευσης, κάθε χρήστης λαμβάνει σχετική έκθεση περί της προόδου με στατιστικά στοιχεία και το επίπεδο.

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης επωφελούνται από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται, καθώς και από συμβουλές σχετικά με την εκπαίδευση. Θα σας Παρέχεται ένας χώρος ( Pro ) για τη παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διοικητική διαχείριση, την επικοινωνία με τους εκπαιδευομένους , τη λήψη συγκεντρωτικών αναφορών, την αποστολή προς τους εκπαιδευομένους ερευνών ικανοποίησης.

Μικτή Μάθηση

Η Gymglish συνεργάζεται με ένα δίκτυο πάνω από  500 εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σχολές ξένων γλωσσών παγκοσμίως για να καλύψει τις ανάγκες μεικτής μάθησης: με καθηγητή σε συνδυασμό με αυτομάθηση ( gymglish).

Online μαθήματα Αγγλικών
Online μαθήματα Γαλλικών
Online μαθήματα Ισπανικών
Online μαθήματα Γερμανικών
Online μαθήματα Ιταλικών

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μιλήστε μας

210 3617811-12

Γράψτε μας

Βρείτε μας

Αμερικής 15 Αθήνα – Τ.Κ 106 72

Ενδεικτικά Πελάτες