Αξιολόγηση και έλεγχος προόδου

Κατά τη διάρκεια των εξατομικευμένων μαθημάτων μας, το Gymglish παρέχει συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου σας, όπως επίσης και τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  να λαμβάνετε πλήρη έκθεση των πεπραγμένων σας.

Κάντε κλικ στην εικόνα

Αξιολόγηση επιπέδου

Μετά τα πρώτα σας μαθήματα, θα λάβετε μια πλήρη αξιολόγηση του επιπέδου σας, όπου θα περιέχεται περίληψη των δυνατών και αδύναμων σημείων σας. Το επίπεδό σας καθορίζεται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFRL).

Καθώς συνεχίζετε τα μαθήματά σας, θα κρατάμε την αξιολόγηση του επιπέδου σας, πλήρως ενημερωμένη και σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορείτε έτσι να δείτε πώς έχετε βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου σε βασικούς τομείς, όπως η γραμματική, η ανάγνωση και η κατανόηση ακρόασης.

Κάντε κλικ στην εικόνα

Έκθεση της προόδου σας

Μόλις ολοκληρώσετε τουλάχιστον έξι μήνες μαθημάτων, θα λάβετε μια εξατομικευμένη έκθεση, όπου θα περιγράφεται με ακρίβεια το επίπεδο, η πρόοδος και το ποσοστό συμμετοχής σας. Θα δείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη πρόοδό σας και την ανάγκη για επαναλήψεις.

Certificate of Completion με το πέρας της εκπαίδευσης εκδίδεται  πιστοποιητικό.

Σημ. το πιστοποιητικό στη Γαλλία είναι επίσημο – αναγνωρίζεται  από τη Γαλλική Εθνική Επιτροπή Επαγγελματικής Πιστοποίησης