Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence -AI) καθιστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ικανούς να μαθαίνουν από την εμπειρία, να προσαρμόζονται σε νέα εισαγόμενα δεδομένα και να εκτελούν εργασίες που εκτελούνται από τον άνθρωπο.