ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

Ο Χώρος σας ( User Space) , ημέρες παραλαβής μαθημάτων ,Forum  κλπ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

Ερωτήσεις σχετικά με μαθήματα ( περιεχόμενο, επίπεδα  κλπ )

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΗ

Ερωτήσεις σχετικά με συνδρομές  και πληρωμή

AUDIOS & VIDEOS

Ερώτηση σχετικά με προβλήματα Audio/Video

ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση tablet – smartphone

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ερωτήσεις σχετικά με συνδρομές  και πληρωμή

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ),ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ

Υποστήριξη προς  Επιχειρήσεις , Φορείς , Οργανισμούς – Πανεπιστήμια- Σχολές Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών