ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ),ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ

Pro Account -Τι είναι και πως έχω πρόσβαση

Λογαριασμός “Pro Account” ,   προσφέρεται για την κάλυψη όλων των αναγκών σας, ως διαχείριση μαθητών, αγοράς και διανομής κωδικών πρόσβασης, και πολλά άλλα.

Με την δημιουργία του  “Pro Account” , λάμβατνετε “καλωσόρισμα” και πρόσβαση  με e mail .Συνιστούμε να το αποθηκεύσετε στα bookmarks.Εναλλακτικά πηγαίνετε στο “log in”“που ευρίσκετε στο πάνω μέρος της σελίδας σας .

Εάν έχετε εγγραφεί για να κάνετε προσωπικά μαθήματα , μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Pro Account  κάνοντας κλικ στο όνομά σας  που ευρίσκεται πάνω δεξιά σε κάθε μάθημα/διόρθωση

Για μια γρήγορη ενημέρωση για  το πως λειτουργεί το Pro Account , επισκεφθείτε το “Guided Tour” ( drop  down menu δίπλα στο όνομά σας πάνω δεξιά )

Δημιουργία αναφορών ,αλλαγή ενημερώσεων κλπ

Δημιουργία αναφορών (edit reports  )

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές για μία ορισμένη περίοδο  όπως πχ ποσοστά συμμετοχής,  χρονικό διάστημα εκπαίδευσης  ( pedagogical and administrative reports)

 

Για τη δημιουργία πηγαίνετε στο “Manage Students” ,  κάντε κλικ στο “Create Report” και συμπληρώστε το.

Μπορείτε να δημιουργείτε αναφορές  ατομικά για μαθητές  όπως και για ομάδες.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα μαθητή ,   κάνετε κλικ στο όνομά του. .

 

Ενημερώσεις ( notifications)

Μπορείτε να επιλέξετε τις ενημερώσεις που θέλετε να λαμβάνετε

Απλά πηγαίνετε στο “Account Management” και προσδιορίστε τι ακριβώς θέλετε στο “Notifications”

Που μπορώ να βρω τα έγγραφά μου  ως τιμολόγια, εντολές αγοράς κλπ

Όλα μπορείτε να τα βρείτε στο “Account Management”  στη θέση “Documents”

Πως μπορώ να αγοράσω και να διανείμω κωδικούς ; ( άδειες πρόσβασης-licenses )

Αγορά κωδικών  ( άδειες πρόσβασης-licenses)

Αν θέλετε να πάρετε προσφορά για την αγορά κωδικών ή να αγοράσετε ακολουθήστε τα επόμενα βήματα

Κάντε κλικ στο κουμπί  “Shop”  που ευρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας σας

Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς διαλέξτε αυτόν που θέλετε

Επιλέξτε το  μάθημα και προχωρήστε στην πληρωμή

Σε εφ’ άπαξ πληρωμές  προσφέρεται έκπτωση 10%

 

Διανομή κωδικών ( άδειες πρόσβασης –licenses)

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα

Κάντε κλικ στο  κουμπί “+Students” που ευρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας και μετά στο “Assign licenses)

Επιλέξτε την ομάδα και τί πρόγραμμα  θέλετε να  προσφέρετε- Μπορείτε να επιλέξετε και την ημερομηνία που θα ξεκινήσει η εκπαίδευση

Επιλέξτε τον μαθητή  ή προσθέστε έναν  νέο.

Για να ακυρώσετε ένα κωδικό που δόθηκε κατά λάθος, αφού βρείτε το όνομα του μαθητή κάντε κλικ στο “Cancel Order”

Πως μπορώ να δημιουργήσω ομάδες και να προσκαλέσω μαθητές να εκτιμήσουν τα μαθήματα  

Δημιουργία μιας νέας ομάδας

Η δημιουργία  ομάδας διευκολύνει να λαμβάνετε  σχετικές αναφορές

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα

Κάντε κλικ >  στο “Manage Students” > “Student Groups” > “Add Group” και επιλέξτε το “Group Name” –  “Create New Student Group”

 

Πρόσκληση νέων μαθητών σε υπάρχουσα ομάδα

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα

 

Αφού έχετε δημιουργήσει μια ομάδα , μπορεί να θέλετε να εντάξετε νέα άτομα

 

Κάντε κλικ στο “Add Students”

Προβείτε στην πρόσκληση

 

Πρόσκληση ενός Υπευθύνου (supervisor) μιας ομάδας

 

Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας και μετά στο “Add Supervisor”

Προσδιορίστε τον Υπεύθυνο

 

Αν θέλετε να μετακινήσετε ένα μαθητή από μία ομάδα σε άλλη κάντε κλικ στο “pencil”  που ευρίσκεται δίπλα στο όνομά του-Ακολούθως μπορείτε να ενημερώσετε την ομάδα ( κάτω μέρος της σελίδας)

Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε  τεχνική πληροφορία και διευκρίνιση  επικοινωνήστε με

Support @gymglish.com

 

Και για  οποιοδήποτε πρόβλημα συντονισμού με HIDALGO  MON IKE- Διεύθυνση GYMGLISH – ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ 210 3617811 – info@gymglish.gr