Εκπαίδευση και Επίπεδα

Πότε το αρχικό μου επίπεδο θα αξιολογηθεί;

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φροντιστηριακά μαθήματα γλώσσας, εμείς δε χρησιμοποιούμε τεστ κατάταξης πριν αρχίσει το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων σας.

Για να δημιουργήσουμε μια σαφή και ακριβή εικόνα του αρχικού σας επιπέδου, συλλέγουμε πληροφορίες βάση των απαντήσεων σας σε μια ποικιλία ερωτήσεων διαφορετικών επιπέδων και θεμάτων. Το επίπεδό σας θα προσδιοριστεί από το λογισμικό μας αφού ολοκληρώσετε στα Αγγλικά (Gymglish)   τα  10 πρώτα  μαθήματα ( στα Γαλλικά , Ισπανικά ,Γερμανικά , Ιταλικά τα πρώτα 7 μαθήματα ) Ακολούθως θα λάβετε “pedagogical assessment” (tπαιδαγωγική  αξιολόγηση) -portfolio-   με προσδιορισμό του αρχικού σας επιπέδου, όπως και τα δυνατά  και  αδύνατα σας σημεία

Οι αξιολογήσεις γίνονται ως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς CEFR >Common European Framework for Languages)

Μπορείτε να κατεβάσετε την αξιολόγηση οποτεδήποτε από το Χώρο σας >Pedagogy

Η αξιολόγηση θα συνεχίζεται από μάθημα σε μάθημα  και τα μαθήματα θα προσαρμόζονται δυναμικά σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις απαντήσεις σας

Η Παιδαγωγική Αξιολόγηση  “pedagogical assessment “ δημιουργείται μόνο μια φορά .Το πιστοποιητικό που θα σας δοθεί στο τέλος της εκπαίδευσης  θα αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδό ΄σας.

Θα ήθελα να έχω μαθήματα γραμματικής πάνω σε ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο

Κάθε ημέρα, το λογισμικό μας σας εξετάζει σε διαφορετικά γραμματικά φαινόμενα. Βασισμένοι στις απαντήσεις σας, θα σας δείξουμε μία σύντομη εξήγηση του θέματος, η οποία θα ακολουθείται από ερωτήσεις που θα σας εξετάζουν σε αυτά τα γραμματικά φαινόμενα. Θα προσπαθήσουμε να σας εξετάζουμε μόνο σε αυτά που δυσκολεύεστε. Με αυτό τον τρόπο η κατάρτιση σας δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και δε χρειάζεται να κάνετε μια εξουθενωτική επανάληψη όλων των φαινομένων κάθε φορά.

Ανάλογα με την ικανότητα σας να διατηρείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, καθώς και το δικό σας ρυθμό εκμάθησης, η μηχανή της Τεχνητής Νοημοσύνης καθορίζει τα διαστήματα για επανάληψη κάθε έννοιας( δύσκολα γραμματικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται λιγότερο). Λαμβάνουμε υπόψη το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις επαναλήψεις,, που είναι  μία από τις βασικές αρχές της μάθησης ανά διαστήματα.(Spaced Learning)

Συνεπώς, δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα γραμματικό φαινόμενο , το αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς.!

Ακουστικά / Video κείμενα στα μαθήματά μου

Λαμβάνοντας υπόψη  τη δυσκολία και το μήκος των διαλόγων, όπως επίσης το επίπεδό σας, σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας παραθέσουμε και το ακουστικό .

Σε απλές συνομιλίες  και όταν έχετε πολύ καλή ακουστική κατανόηση , το κείμενο θα εμφανίζεται μόνο στη διόρθωση

Έχετε  πάντοτε τη δυνατότητα να επαναφέρετε το ακουστικό κείμενο , όπως επίσης να επιλέξετε λεξιλόγιο, , στις διορθώσεις  (αν  δεν εμφανίζονται στο μάθημα.)

Δεν έχω στο μάθημά μου Ακουστικό/Video

Μην ανησυχείτε , είναι φυσικό. Το σύστημά μας επιλέγει επεισόδια σύμφωνα με το παιδαγωγικό σας προφίλ, το επίπεδό σας όπως και το στόχο σας. Προσπαθούμε να διατηρούμε ισορροπία μεταξύ ακουστικής αντίληψης και κατανόησης κειμένου.

Πού μπορώ να βρω το λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα που καλύφθηκαν στα μαθήματα που έχω κάνει

Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα όλης της γραμματικής και του λεξιλογίου στο Χώρο σας (your user space) κάτω από την καρτέλα  “Pedagogy” ( Παιδαγωγική)  στις ενότητες με την ένδειξη “Grammar” (Γραμματική) ή “Vocabulary”  (Λεξιλόγιο). Αυτά τα μικρής διάρκειας μαθήματα μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το αν πρόκειται να επανεξεταστούν, να  μαθευτούν ή να  ζητηθούν.

Πότε το αρχικό μου επίπεδο θα υπολογιστεί;

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φροντιστηριακά μαθήματα γλώσσας, εμείς δε χρησιμοποιούμε τεστ κατάταξης πριν αρχίσει το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων σας.

Για να δημιουργήσουμε μια σαφή και ακριβή εικόνα του αρχικού σας επιπέδου, συλλέγουμε πληροφορίες βάση των απαντήσεων σας σε μια ποικιλία ερωτήσεων διαφορετικών επιπέδων και θεμάτων. Το επίπεδό σας θα προσδιοριστεί από το λογισμικό μας αφού ολοκληρώσετε στα αγγλικά τα πρώτα 10 μαθήματα ( στα πρώτα 7 στις άλλες γλώσσες)  και το portfolio σας θα δημιουργηθεί αυτόματα, δείχνοντας το αρχικό σας επίπεδο, έννοιες που ήδη γνωρίζετε και τις κατέχετε και έννοιες που χρειάζεται να επαναλάβετε ή να μάθετε..

Μπορείτε να κατεβάσετε την αξιολόγηση οποτεδήποτε από το Χώρο σας ( Pedagogy)

Η αξιολόγηση θα συνεχίζεται από μάθημα σε μάθημα από εκείνο το σημείο και έπειτα και τα μαθήματα θα προσαρμόζονται δυναμικά σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις απαντήσεις σας

Πιστοποίηση και Πιστοποιητικό

Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου ( κατ’ ελάχιστο 6 μήνες) θα λάβετε Πιστοποιητικό , όπου θα αναφέρονται το επίπεδο  όπως και η πρόοδός σας.

Θα αναφέρεται όχι μόνο το επίπεδο που πετύχατε αλλά και οι προσπάθειες που κάνατε για εκμάθηση και επαναλήψεις, το ποσοστό συμμετοχής, ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης ,ο αριθμός των μαθημάτων που κάνατε κλπ

Οι αξιολογήσεις γίνονται ως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς CEFR >Common European Framework for Languages)

Πώς χρησιμοποιώ το κουμπί «Λεξιλόγιο» “Vocabulary” στο μάθημά μου ή στη  διόρθωση

Το κουμπί “vocabulary” « λεξιλόγιο» στο μάθημα  σας ή στη διόρθωση , σας επιτρέπει  να επιλέξετε τις λέξεις ή τις εκφράσεις που σας ενδιαφέρουν.  Επισημαίνονται (highlighted) όταν κάνετε κλικ επάνω τους και  προστίθενται  στη λίστα αυτών που θέλετε να επαναλάβετε. Αυτά κάποιες φορές ονομάζονται «αυτό-αιτήματα»

Αφού στείλετε τις απαντήσεις σας, θα σας δείξουμε μια αρχική μετάφραση ή τον ορισμό αυτών , είτε στη ‘διόρθωση’, είτε σε ένα τρίτο email σχετικά με το λεξιλόγιο. Αυτές οι λέξεις και φράσεις  προστίθενται στη λίστα σας με αυτά που θέλετε να επαναλάβετε και να ξαναμελετήσετε και θα τα δείτε ξανά σε επόμενα μαθήματα

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει επίσης να εμφανίσετε το κείμενο και να λάβετε το ακουστικό

Το επίπεδο των μαθημάτων είναι πολύ εύκολο/πολύ δύσκολο

Τα μαθήματά μας απευθύνονται σε ενήλικες όλων των γνωστικών  επιπέδων ( εκτός από΄ το Rich Morning Show που απευθύνεται σε τελείως αρχαρίους)

Αν ξεκινάτε τώρα την κατάρτιση σας, είναι φυσικό ότι το επίπεδο μπορεί να σας φανεί είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων  μαθημάτων του προγράμματος, το λογισμικό μας αξιολογεί το επίπεδο σας, τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες σας χρησιμοποιώντας ερωτήσεις και κείμενα τα οποία είναι κοινά σε όλους τους χρήστες. Επομένως είναι φυσικό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να συναντάτε σημεία που είναι πολύ εύκολα ή πολύ δύσκολα. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική για να αξιολογήσουμε κατάλληλα το επίπεδο σας και να σας παραδίδουμε το κατάλληλο περιεχόμενο στα επόμενα μαθήματα.

Το λογισμικό μας θα ξεκινήσει να προσαρμόζει το περιεχόμενο των μαθημάτων (γραμματικά φαινόμενα, επανάληψη λεξιλογίου κτλ) βασισμένο στις αρχικές σας απαντήσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

Μετά τη φάση της αξιολόγησης, το λογισμικό μας λαμβάνει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους για να δημιουργήσει το καθημερινό σας μάθημα: το επίπεδό σας, το επίπεδο των κειμένων και των ακουστικών , τομείς επαγγελματικού και προσωπικού ενδιαφέροντος, τη διάρκεια των επεισοδίων, κτλ. Αν, παρόλα αυτά, το περιεχόμενο ακόμα σας φαίνεται πολύ δύσκολο, σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε το Rich Morning Show, σχεδιασμένο για τελείως αρχαρίους  (μεγάλους & μικρούς):                                     http://www.richmorning.com.

Πώς τα τεστ μνήμης και οι επαναλήψεις λειτουργούν;

Τα τεστ μνήμης σας επιτρέπουν να φρεσκάρετε το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που έχετε συναντήσει στα προηγούμενα μαθήματα. Η λίστα με τα σημεία επανάληψης βασίζεται στο λεξιλόγιο που έχει ζητηθεί από εσάς στα προηγούμενα μαθήματα και διορθώσεις καθώς και στις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένους όρους και ιδιωματισμούς.

Οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ασκήσεις μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό και εξατομικευμένο σύστημα επανάληψης για κάθε μαθητή. Επίσης χρησιμοποιούμε αυτές τις ασκήσεις για να καθορίσουμε τη συχνότητα επανεξέτασης για κάθε όρο. Για παράδειγμα, αν κάνεις κλικ  στο  «No need to review», η λέξη θα θεωρηθεί ότι έχει κατανοηθεί > not interesting   (όχι ενδιαφέρουσα’) και δεν θα εξετάζεστε πια σε αυτή.

Αν δεν μας δίνετε κάποια πληροφόρηση  για τις επαναληπτικές ασκήσεις, θα εξετάζεστε στις ίδιες έννοιες  στα επόμενα μαθήματα.

Θα ήθελα να μεταφράζω πλήρεις προτάσεις ή κείμενα.

Δεν προσφέρουμε ασκήσεις μετάφρασης ενός κειμένου, αλλά αυτό δεν μας κάνει κακούς ανθρώπους.

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι συμβατή με τη μέθοδο μας, αλλά ούτε  αποτελεσματική, καθόσον υπάρχουν αρκετοί σωστοί τρόποι να μεταφράσεις την ίδια πρόταση!

Πιστεύουμε , ότι η σημασιολογική και η αυτόματη μετάφραση ενός κειμένου από έναν υπολογιστή δεν είναι καθόλου αποτελεσματική για την εκμάθηση γλωσσών.

Η ικανότητα μας να επικοινωνήσουμε σε μια ξένη γλώσσα  εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα μας να παράγουμε τις σωστές λέξεις και τις σωστές εκφράσεις στη σωστή στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτόμαστε τις  αντίστοιχες  στη μητρική μας γλώσσα!