Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

α. Σε Επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη βελτίωση των γνώσεων του Προσωπικού τους στις  ξένες γλώσσες   για τη  βελτίωση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και του διεθνούς ανταγωνισμού.

β. Σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους κυρίως στην αγγλική γλώσσα (όχι περιοριστικά), να τις πιστοποιήσουν έτσι ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, την απόδοση στην  εργασία τους και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους και ιδιαίτερα να αναπτύξουν αποτελεσματικά τις αγορές του εξωτερικού (εξαγωγές)

γ. Σε Ανώτατα Ιδρύματα και  Σχολές που επιθυμούν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν την επάρκειά τους στη ξένη γλώσσα, απαραίτητο εργαλείο για την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 

Α) Να καλύψει την  επιθυμία προσωπικής εκπαίδευσης παρέχοντας ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ για την επίτευξη ακριβώς του προσωπικού στόχου  (γνωρίζοντας σε ποιο σημείο γνώσεων βρίσκονται έναντι του EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)

Β) Να δώσει στο εκπαιδευτικό κοινό άριστες δυνατότητες πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας εκμάθησης της ξένης γλώσσας και του χειρισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

Γ) Να είναι  εφικτό η εκπαίδευση να ενταχθεί άνετα στο οποιοδήποτε βαρύ και απαιτητικό ημερήσιο φόρτο εργασίας,

Δ) Να είναι ενδιαφέρον για να ξεπεραστεί το «γνωστό» πρόβλημα της από απόσταση απρόσωπης εκπαίδευσης (e – learning)

Τίτλος Σπουδών και Πιστοποιήσεις

Μετά την επίτευξη του στόχου, του πέρατος της εκπαίδευσης, εκδίδεται Πιστοποιητικό (αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Κράτος” Professional Certificate – Commission Nationale  de la Certification Professionelle”)

Online μαθήματα Αγγλικών

Online μαθήματα Γαλλικών

Online μαθήματα Ισπανικών

Online μαθήματα Γερμανικών

Online μαθήματα Ιταλικών